Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մուտք ավագ դպրոց

Ինչպե՞ս որոշեցի ընդունվել «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր. Ես շատ եմ սիրում ճամփորդել, լինել ազատ և ընկերական միջավայրում, սովորել այնպես, ինչպես ինձ դուր է գալիս և վերջապես շատ եմ սիրում ոչ ֆորմալ կրթություն: Հետաքրքրվելով բարեկմներիցս , ընկերներիցս՝ կրթահամալիրի մասին լսեցի և՛ լավ, և՛ վատ կարծիքներ: Բայց դե ինչպես տեսնում եք ես կրթահամալիրում եմ և ունեմ լավ տպավորություններ:... Continue Reading →

Իմ մասին

Ողջու՜յն: Ես Այվազյան Տաթևն եմ: 15 տարեկան: Ծնվել եմ 2004 թվականի փետրվարի 29-ին: Սովորել եմ Պարույր Սևակի անվան համար 123 հիմնական դպրոցում: Դասերի հետ զուգահեռ հաճախում եմ կիթառի, լողի և թումո: Հաճախել եմ նաև 5 տարի ժողովրդական պարերի: Ապագա ծրագրավորող եմ ,ունեմ նախասիրություններ. դրանք են՝ նվագել, պարել, ինչ-որ բան պատրաստել, ֆիլմեր դիտել և իհա՛րկե,ճանապարհորդել: Հետաքրքրվում... Continue Reading →

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑