Design a site like this with WordPress.com
Get started

Իմ մասին

Ողջու՜յն: Ես Այվազյան Տաթևն եմ: 15 տարեկան: Ծնվել եմ 2004 թվականի փետրվարի 29-ին: Սովորել եմ Պարույր Սևակի անվան համար 123 հիմնական դպրոցում: Դասերի հետ զուգահեռ հաճախում եմ կիթառի, լողի և թումո: Հաճախել եմ նաև 5 տարի ժողովրդական պարերի: Ապագա ծրագրավորող եմ ,ունեմ նախասիրություններ. դրանք են՝ նվագել, պարել, ինչ-որ բան պատրաստել, ֆիլմեր դիտել և իհա՛րկե,ճանապարհորդել: Հետաքրքրվում եմ օտար լեզուներով և մաթեմատիկայով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: