Design a site like this with WordPress.com
Get started

Իրավաբանական և ֆիզիկական անձ

1. Իրավաբանական անձ է համարվում այն կազմակերպությունը, որը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից ձոռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ: 2. Իրավաբանական անձի գույքի կազմավորմանը մասնակցելու կապակցությամբ՝ նրա հիմնադիրները այդ իրավաբանական անձի նկատմամբ ունեն կամ չունեն պարտավորական իրավունքներ:... Continue Reading →

Բջջային ծրագրավորում․ աշնանային հեռավար դպրոց

Բջջային ծրագրավորման ուսուցումը շարունակվում է հեռավար կերպով։ Այսուհետ դասերը կանցկացնենք երեքշաբթի 5-6 դասաժամերին (ժամը ՝ 13.00-14․20) և չորեքշաբթի 3-4 դասաժամերին (ժամը ՝ 11․05-12․35) մուտքը հղումով։ Ծրագիր․ Դասերը շարունակելու ենք սովորել ըստ ծրագրի և համատեղ աշխատելու ենք <<Մենյու>> նախագծի վրա։ Զուգահեռ կսովորենք ՝ ցուցակներ կազմելցիկլներանիմացիա

Blog at WordPress.com.

Up ↑