Design a site like this with WordPress.com
Get started

Բջջային ծրագրավորման հաշվետվություն։ Նոյեմբեր

Այս ամսվա առաջին երկու դասը արեցինք օնլայն ։ Աշխատեցինք մեր անցած նյութերի վրա։ Վերադառնալով առկա ուսուցմանը սկսեցինք աշխատել <<Մենյու>> նախագծի վրա ։ Աշխատել ենք այս ՝ https://www.youtube.com/watch?v=rAgllUjT6FE&t=313s վիդեոյով ։ Դիզայնը երեխաները արել են ինքնուրույն։ Այս ամսվա երկրորդ աշխատանքը դա մի փոքրիկ խաղ էր որը բաղկացած էր երկու մեծ մասերից ։ Առաջին մասը ՝ https://www.youtube.com/watch?v=D7n9XXbriyo&nbsp;, որտեղ երեխաները գրեցին խաղի... Continue Reading →

Երեխայի իրավունքները

Հոդված 5. Երեխայի կյանքի իրավունքը  Յուրաքանչյուր երեխա ունի կյանքի իրավունք:  Պետությունը եւ նրա համապատասխան մարմինները ստեղծում են անհրաժեշտ պայմաններ երեխայի ապրելու եւ զարգանալու համար:  Հոդված 6. Երեխայի անվան եւ քաղաքացիության իրավունքը  Յուրաքանչյուր երեխա ծննդյան պահից ունի անվան եւ քաղաքացիության իրավունք:  Երեխայի ծննդյան փաստն օրենքով սահմանված կարգով գրանցվում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի կողմից:  Երեխան քաղաքացիություն է... Continue Reading →

Assignment for 26.11.2020

Read and  Match 1. Just Do It! - E 2. Just What the Doctor Ordered 3. Dangerous Consequences - B 4. Source of the Problem - D 5. Take It Easy! - G 6. Hard to Guess the Meaning - A 7. The Devil Is Not So Black As He is Painted- F 8. A... Continue Reading →

Assignment for 22.11

Fill in the blanks. Dominick was fortunate to have such good friends.Rhonda didn't believe in divorce because she felt that marriage is sacred.The pilot had to revise his course when he ran into bad weather.Everyone approved of Dave's innovative proposal.He moved out of the house when he became a mature young man.The vote to make... Continue Reading →

Assignments for 19.11.2020

1.This ingredient of a sweet treat has a long history. – C2.Candy from our childhood has a very special taste. – B3. This shop has an unusual mix of goods. – F4. Every candy cane has its own sweet secret.5. Special sweets can be decorations for special occasions. – E6. It was impossible to eat... Continue Reading →

Fill in the gaps

When I arrived in England I thought I knew English. After I’d been here an hour I realized that I did not understand one word. In the first week I picked up a tolerable working knowledge of the language and the next seven years convinced me gradually but thoroughly that I would never know it really... Continue Reading →

Մարդու առողջությունը և շրջակա միջավայրը

Այսօր գտնվում ենք պատերազմական իրավիճակում ու օր օրի ավելի ենք կարևորում մեզ շրջապատող միջավայրը, մարդկանց: Այսօր քան երբևե կարևոր է մարդկանց առողջությունը, անտառների պահպանումը, մեր միջավայրը: Այո՛, մարմնիս ամեն բջիջով ատում եմ պատերազմը, բայց պատերազմների արդյունքում հնարավոր է լինում հասկանալ, թե որքան արժեքավոր է կյանքը, և ինչպես է կապված մեր իսկ կյանքը շրջակա միջավայրի պահպանման... Continue Reading →

Զբոսանք

Նոյեմբերի հինգին ընկեր Հասմիկի և մի քանի սովորողների հետ այցելեցինք Ավետիք Իսահակյանի տուն-թանգարան, զբոսնեցինք Երևանյան գունավոր և անգույն փողոցներով, խոսեցինք տարբեր թեմաներից և, իհար՛րկե հասցրինք քննարկել այսօրվա իրավիճակը: Ես կներկայացնեմ, թե ինչ սովորեցի կամ ինչ հասկացա(իրականում չգիտեմ ինչպես գրեմ) այդ ամբողջ քննարկումներից և քայլքից հետո, իսկ մնացածի մասին կարող եք գտնել մնացած սովորողների բլոգներում: Իրոք... Continue Reading →

Scratch. Հաշվետվություն, հոկտեմբեր

Ահա արդեն երկրորդ ամիսն է, ինչ դասավանդում ենք scratch: Սկզբում ներկայացնեմ ՝ ինչ ենք արել այս ամսվա ընթացքում, այնուհետև անելիքները. Սովորել ենք գծել շրջանագիծ, աստղ, քառակուսի, գունավորել, ծանոթացել ենք կորդինատային համակարգինԾանոթացել ենք if, if else, else բլոկներինՍտեղծել ենք «Թռչող Գետաձի» խաղը անելիքները՝ «Ընկնող բանաններ» խաղ«Դինոզավր» խաղ

Blog at WordPress.com.

Up ↑