Բջջային ծրագրավորման հաշվետվություն։ Դեկտեմբեր

Այս ամիսը ամբողջությամբ նվիրեցինք խմբային նախագիծների վրա։ Երեխաները բաժանվեցին 3 խմբերին և սկսեցին ստեղծել իրենց ցանկությամբ ինչ-որ ծրագիր՝ օգտագործելով այս կիսամյակում անցած բոլոր գիտելիքները։

Եվ վերջին դասին իհարկե ավարտեցինք երեք ծրագրերն էլ։ Եվ երեխաները գրեցին իրենց հաշվետվությունները։ Ահա արդյունքները՝

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: