Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հաշվետվություն, ապրիլ

Ամիսը սկսեցինք մեծ նաքագծով: Որոշել էինք ուսումնասիրել համակարգիչը, խաղերի միջոցով սովորղներին ծանոթացրել ենք համակարգչի մի քանի մասերի հետ, այնուհետև ուսումնասիրել ենք Scratch-ը, որով յուրաքանչյուրը ստեղծել է իր անհատական խաղը: Իսկ վերջում սովորողները փորձարկել 3d տպիչները:

Սոսյաց անտառ

Սոսյաց անտառը աշխարհի ամենահին արհեստական անտառներից է: Անտառում աճել են հիմնականում սոսիներ: Արիական Բուն մշակույթի կրող Բնապաշտ հայերը պատերազմ էին գնում իրենց զինանշաններին կրելով Սոսի ծառի պատկերը։ Սոսին հայերի մոտ հեթանոսական շրջանում համարվել է նվիրական և պաշտելի ծառ։ Այս անտառում հմայություն էին անում, ունկնդրելով ծառերի սոսափյունը։ Սոսյաց անտառի նվիրյալը դյուցազն էր համարվում։ Հռոմեացիները սոսին ծառն... Continue Reading →

Թեփուկաթևեր կամ թիթեռներ-Lepidoptera

Թեփուկաթևավորները համարվում են միջատների ամենամեծաքանակ կարգերից մեկը, 2013թ.-ի օգոստոսի դրությամբ ընդգրկում է 158 570 տեսակ և 147 ոչնչացած տեսակ։ Համարվում է, որ կարգի մոտ 100 000 տեսակ դեռևս հայտնաբերված չեն։ Թեփուկաթևավորների տեսակների քանակը Երկրի վրա, համաձայն որոշ հաշվարկների, կարող է հասնել 200 000-ից մինչև 225 000-ի Հայաստանում հանդիպում է թիթեռների շուրջ 3000 տեսակ։ Թեփուկաթևավորները բազմաձև են, տեսակների մեծամասնությունը՝ վատ ուսումնասիրված։ Թիթեռների... Continue Reading →

Դանիել Վարուժան

Արևմտահայ բանաստեղծությունը 20-րդ դարում ունեցավ երեք անմահ անուն. Միսաք Մեծարենց, Սիամանթո, Դանիել Վարուժան: Եթե Մեծարենցը անմահացավ գյուղի, բնության ու սիրո զգացմունքների իր նուրբ տաղերով, Սիամանթոն՝ հերոսական կռվի հրավերներով ու հայկական կոտորածների ցավագին նվագներով, ապա Դանիել Վարուժանի ստեղծագործության էությունը եղավ գեղեցկության, ուժի ու աշխատանքի տարերքը։ Դանիել Վարուժանը ուսանել է Բելգիայի Գենտի համալսարանում 1906-1909 թվականներին, այստեղ է... Continue Reading →

Անդաստան

Անդաստանը աշխարհի չորս կողմերի հանդիսավոր օրհնության կարգն է: Այն սովորաբար կատարվում է եկեղեցու ատյանում, իսկ եթե ատյանը փոքր է, ապա եկեղեցու կենտրոնական մասում:Անդաստան բառն իր պարզ նշանակությամբ կապվում է արտ կամ ցանք բառերի հետ և թեպետ այսօրվա պաշտամունքային լեզվում բոլորովին այլ նշանակություն ունի, մեզ հնարավորություն է տալիս գտնելու կապը նախնական իմաստի և այսօրվա արարողության միջև: Հնում... Continue Reading →

Արտագնա պարապմունք BeeOneCode-ում

Ապրիլի 7-ին ՏՏ դասընթացի մի խումբ սովորողներով գնացինք Մերգելյան ինստիտուտ՝ BeeOnCode ծրագրավորման կազմակերպություն: Այցելության նպատակն էր ծրագրավորող մասնագետների հետ մասնակցել կրթահամալիրի կայքերի խնդիրների հարթման աշխատանքներին: Սկզբում մեզ ներկայացրին ՏՏ ոլորտի տենդեցները, մասնագիտաան կողմնորոշման համար անհրաժեշտ ինֆորմացիան: Ունեցանք քննարկում, քննարկեցինք, որ ծրագրավորման լեզուներն են այժմ տարածված աշխատաշուկայում, ինչպես սկսել ծրագրավորում և հասնել հաջողության: Այնուհետև մենք շրջեցինք... Continue Reading →

Stress

Stress is a feeling of being under abnormal pressure. This pressure can come from different aspects of your day to day life. Such as an increased workload, a transitional period, an argument you have with your family or new and existing financial worries. You may find that it has a cumulative effect, with each stressor... Continue Reading →

01.04.2021

Բեռնակիրներուն այս հանդգնությունն այնքան պարսավելի չէ, որչափ այն մարդերունն, որ խոհարարություն ուսած են և բանադատություն կընեն, կամ քիչ մը երկրաչափության պարապած ըլլալով՝ աստղերուն շարժումներուն վրայոք կը ճառեն, կամ երկու սագ և չորս կով մեծցուցած ըլլալով՝ դաստիարա­կության խնդիր կը հուզեն, կամ զավակ մ՚ ունեցած ըլլալով՝ առաջին մարդուն ո՛ր աշիարհի մեջ ծնած ըլլալուն վրա կատենաբանեն, կամ վերջապես... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑