Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հաշվետվություն. մայիս

Մայիսին շարունակել ենք ծանոթանալ եռաչափ տպիչի հետ: Արդեն հասցրել ենք ուսումնասիրել «Բզեզ»-ի կառուցվածքը, ծանոթանալ անվտանգության կանոններին և սովորել ինչպես են ստեղծում մոդելներ այնուհետև ծրագրի շնորհիվ այն սարքում gcode: Ընթացքում մտածել ենք տարբեր մոդելներ՝ ինքնուրույն տպելու համար: Իսկ վերջին դասերին մայր դպրոցում սովորողները ծանոթացել են կարգավորումներին ու տպել մոդելներ:

Թեստային աշխատանք

1․Ազգային ժողովն ո՞ր իշխանությունն է իրականացնում Օրենսդիր 2․Ազգային ժողովը ո՞ր իշխանության վրա է վերահկողություն իրականցնում Գործադիր 3․Ազգային ժողովը կազմված է առնվազն քանի՞ պատգամավորից 101 4․Ազգային ժողովը ո՞ր ընտրակարգով է ընտրվում Համամասնական 5․Ազգային ժողովը քանի՞ տարի ժամկետով է ընտրվում 5 6․Ռազմական կամ արտակարգ դրության ժամանակ Ազգային ժողովի ընտրություն իրականացվում է թե՞ ոչ Չի իրականացվում 7․Ազգային ժողովի... Continue Reading →

Ջրային հիմնախնդիրներ

Հաշվի առնելով վերջին 1 տարում կատարվող իրադարձությունները, կարծում եմ պետք է կարևորել մեր շրջակա միջավայրը, բնության պահպանության հարցը, կենսատարածքների պահպանությունը: Կարծում եմ հիմնային խնդիրներից մեկն է ջրերի հիմնախնդիրները: Ի՞նչ է ջրի աղտոտումը. Ջրի աղտոտումն առաջանում է այն դեպքում, երբ ջրային մարմինները, ինչպիսիք են գետերը, լճերը, օվկիանոսները, ստորերկրյա ջրերը և ջրատարները, աղտոտվում են արդյունաբերական և գյուղատնտեսական... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑