Design a site like this with WordPress.com
Get started

Edufood

Ինովարիում խաղի ընթացքում ստեղծված մի փոքր խումբ որոշեց իր ուսերին վերցնել ահռելի մեծ խնդիր՝ դպրոցահասակների սննդի հարցը, գտնել լուծումներ ու իրագործել: Սկզբնական շրջանում, դեռ թիմը ստեղծում էր գաղափար, որով պիտի առաջնորդվեր, այնուհետև ամբողջական պլանից հետո սկսեցի աշխատել կայքի ստեղծման հիմման վրա: Անկեղծ ասած, ինձ համար էլ շատ կարևոր նախագիծ էր, և երբն էլ մի փոքր... Continue Reading →

Nature

Today, as we can see, humans tend to protect nature. They clean their environment, don’t use plastic bags, and speak about the problems, which can hurt the environment. One of the biggest problems is the usage of fossil fuels. Personally, I know that people live by the help of nature, and the opposite, however, today... Continue Reading →

The usage of the internet

In general today the usage of the internet has a lot of advantages and disadvantages. In fact, some people think that widespread use of the internet can harm our lives. Also, there is an opinion that the internet makes our life easier than it was in the past. Personally, I agree that the internet has... Continue Reading →

Do you agree or disagree

People should sometimes do things that they do not enjoy doing. Life is challenging. In order to be happy and successful, we need to prepare ourselves on many fronts. Although participating in enjoyable activities is always desirable, in my view it is also necessary at times to do things we do not enjoy. The bases for my... Continue Reading →

Grades

In the educational system, they make degrees to encourage students to study better. People think that grades help students to work harder. However, I disagree with this statement because people have to study for their knowledge and if they want to study, they do not need motivation. Firstly, grading does not assess abilities. With grades,... Continue Reading →

Հաշվետվություն, նոյեմբեր

Այս ամսվա ընթացքում սկսեցինք <<Բանանները և կապիկը>> խաղը։ Մի քանի դաս դա տևեց, քանի որ նոր ֆունկցիաները շատ էին և պետք էր մանրամասն ուսումնասիրել բոլորը։ Հետո սկսեցինք <<Rocket>> խաղը, որը երեխաները շատ հավանեցին և ոգևորված սկսեցին այդ խաղի ստեղծումը։ Վերջին խաղը դեռ ընթացքի մեջ է։

Հաշվետվություն, դեկտեմբեր

Այս ամիս որոշեցինք բաժանվել խմբերի և փորձել ավարտին հասցնել այն ծրագրերը , որոնք կիսատ էին։ Արդեն ունենք 5 տեսակ պատրաստ խաղ, որոնք սովորողները ինքնուրույն կարողանում են ստեղծել և բացատրել ընթացքը։ Պատրասել ենք տարբեր ուսուցողական վիդեոդասեր, որ ավելի հասկանալի լինի բոլորի համար։ Սովորողները ծանոթացել են մի քանի բաժինների՝ ԸնկալումԱրժեքներ

Blog at WordPress.com.

Up ↑