Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հունվարյան ճամբարը արևմուտքում

Հունվար ամսին, որպես ճամբար, աշխատելու ենք կրտսեր սովորողների հետ: Ուսումնասիրելու ենք մեքենայական ուսուցում Teachable machine կայքի միջոցով:

Նախագծի ընթացքում սովորողները ձեռք կբերեն գիտելիքներ արհեստական բանականության մասին, կստանան հնարավորություն ծրագրավորել, կիրառել առօրյայում, նաև կունենան հնարավորություն համագործակցելու այլ ջոկատների հետ՝ իրագործելով ՏՏ նախագիծ:

Ահա քայլերը՝

  • Ծանոթացում արհեստական բանականությանը,
  • Ծանոթացում կայքին, բաժիններին, աշխատանքային գործիքների ուսումնասիրում,
  • Ուսուցում
  • կապը zoom, teams հարթկների հետ,
  • Նախագծերի գաղափարների փոխանակում,
  • քննարկումներ այլ խմբերի հետ
  • նախագծի իրագործում կրտսեր սովորողների հետ:

Կոդերը, որոնք օգտագործվելու են նախագծի ընթացքում՝ այստեղ
Վիրտուալ տեսախցիկը՝ OBS Studio
Օգտակար հղում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: