Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հաշվետվություն. նախագծի ամփոփում

Հունվարյան ճամբարի սկզբին ներկայացրել էինք անհատական նախագիծ, որով սովորողների հետ ուսումնասիրելու էինք արհեստական բանականություն(մեքենայական ուսուցում)։

Քանի որ արդե ունեի դասվանդելու փորձ, ինձ համար անակնկալ չէր շփվելը արևմտյան սովորողների հետ, սակայն այդքան հեշտ էլ չէր:

Դասերը անցկացվել են խաղերի միջոցով՝ թիմային մտածողությունը զարգացնելու համար, քննարկումների միջոցով՝ սովորածը ամրապնդելու ու իրագործելու համար:

Կատարած աշխատանքը՝

  • Մոտավոր պատկերացում են կազմել, թե ինչ է արհեստական բանականությունը, որտեղ են օգտագործում
  • Սովորել են վիրտուալ կամերայի օգտագործումը
  • Ծանոթացել են Teachable machine կայքի հետ, որով էլ պատրաստել են իրենց մոդելները
  • Օգտագործել են արդեն պատրաստի JS կոդեր, որով ստեղծվում էր կապ վիրտուալ կամերայի հետ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: