Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ջրային հիմնախնդիրներ

Հաշվի առնելով վերջին 1 տարում կատարվող իրադարձությունները, կարծում եմ պետք է կարևորել մեր շրջակա միջավայրը, բնության պահպանության հարցը, կենսատարածքների պահպանությունը: Կարծում եմ հիմնային խնդիրներից մեկն է ջրերի հիմնախնդիրները: Ի՞նչ է ջրի աղտոտումը. Ջրի աղտոտումն առաջանում է այն դեպքում, երբ ջրային մարմինները, ինչպիսիք են գետերը, լճերը, օվկիանոսները, ստորերկրյա ջրերը և ջրատարները, աղտոտվում են արդյունաբերական և գյուղատնտեսական... Continue Reading →

Թեփուկաթևեր կամ թիթեռներ-Lepidoptera

Թեփուկաթևավորները համարվում են միջատների ամենամեծաքանակ կարգերից մեկը, 2013թ.-ի օգոստոսի դրությամբ ընդգրկում է 158 570 տեսակ և 147 ոչնչացած տեսակ։ Համարվում է, որ կարգի մոտ 100 000 տեսակ դեռևս հայտնաբերված չեն։ Թեփուկաթևավորների տեսակների քանակը Երկրի վրա, համաձայն որոշ հաշվարկների, կարող է հասնել 200 000-ից մինչև 225 000-ի Հայաստանում հանդիպում է թիթեռների շուրջ 3000 տեսակ։ Թեփուկաթևավորները բազմաձև են, տեսակների մեծամասնությունը՝ վատ ուսումնասիրված։ Թիթեռների... Continue Reading →

Բնօգտագործումն ու բնապահպանությունը Հայաստանում

Ինչ առանձնահատկություններ ունեն ՀՀ բնական պայմանները, որքանով են դրանք նպաստում հանրապետության զարգացմանը:Հայսատանի Հանրապետությունը տիպիկ լեռնային երկիր է: Հանրապետության աշխարահագրական դիրքի առանձնահատկություններից է այն հանգամանքը, որ այն ծովերից բավականին հեռու է: Հայաստանի Հանրապետության մակրևույթի լեռնային լինելը նպաստում է լեռնահովտային քամիների առաջացմանը: Ի՞նչ հետևանքներ է թողում բնօգտագործումը ՀՀ-ում: Նշեք օրինակներ:Ընդերքօգտագործման հետևանքով աղտոտվում են նաև ջրային ռեսուրսները` հատկապես... Continue Reading →

Սողանքներ

Լեռան լանջով ապարների զանգվածի լանջերով տեղաշարժ (սահք)՝ սեփական քաշի և լրացուցիչ բեռնվածության ներգործությամբ, որն առաջանում է լանջի ողողաքանդման, ջրադինամիկ ճնշման, գերխոնավացման, սեյսմիկ կամ տեխնածին ցնցումների և այլ ընթացքների հետևանքով։ Դասակարգվում են ըստ հզորության (խոշոր, միջին և մանր) և ըստ շարժման արագության (շատ արագ, արագ, չափավոր և դանդաղ)։ Ողջաբերդի անկումը ողբերգականորեն ուսանելի մի դաս է բոլորիս... Continue Reading →

Մարդու առողջությունը և շրջակա միջավայրը

Այսօր գտնվում ենք պատերազմական իրավիճակում ու օր օրի ավելի ենք կարևորում մեզ շրջապատող միջավայրը, մարդկանց: Այսօր քան երբևե կարևոր է մարդկանց առողջությունը, անտառների պահպանումը, մեր միջավայրը: Այո՛, մարմնիս ամեն բջիջով ատում եմ պատերազմը, բայց պատերազմների արդյունքում հնարավոր է լինում հասկանալ, թե որքան արժեքավոր է կյանքը, և ինչպես է կապված մեր իսկ կյանքը շրջակա միջավայրի պահպանման... Continue Reading →

Կենսաբանական ռեսուրսներ

Բնական ռեսուրսների շարքում առանձնահատուկ տեղ ունեն կենսաբանական ռեսուրսները: Դրանք բույսերը, կենդանիներն ու սնկերն են, որոնք միասին կազմում են երկրագնդի կենսազանգվածը, ընդ որում` միայն բույսերին բաժին է ընկնում կենսազանգվածի 98 %­-ը: Նախկինում, որսորդության ու հավաքչության ժամանակաշրջանում, մարդն իր գոյությունը պահպանում էր բացառապես դրանց շնորհիվ: Այժմ մարդը գյուղատնտեսական բույսեր մշակելու և կենդանիներ պահելու միջոցով ինքն է ստեղծում... Continue Reading →

Մթնոլորտ

Մթնոլորտը Երկրի օդային ոլորտն է: Այն մասնակցում է Երկրի օրական և տարեկան պտույտին և ձգողական ուժի հետևանքով չի հեռանում նրանից: Մթնոլորտի ստորին սահմանը երկրի մակերևույթն է, վերինը ՝ հասնում է մինչև 3000 կմ բարձրությունները, որտեղ մթնոլորտը նոսրանալով անցնում  է միջմոլորակային տարածության: Մթնոլորտի դերը չափազանց մեծ է: Ամենից առաջ այն անհրաժեշտ է կենդանի օրգանիզմներին. Մեկ մարդուն... Continue Reading →

Էներգիա

Էներգիա Ջրի էներգիան առաջիններից է, որ օգտագործել է մարդը` նրանով ջրանիվ և ջրաղաց պտտելով: Արեգակի էներգիայի օգտագործման եղանակներըԿենցաղում հաճախ հանդիպող սարքերի բնորոշ հզորություններըԷլեկտրալամպ`60 Վտ Հեռուստացույց` 120 ՎտԷլեկտրասալօջախ`1.500 ՎտՓոքրածավալ ավտոմեքենայի շարժիչ` 45.000 ՎտՄեր օրգանիզմը, մեր տները, ավտոմեքենաներն ու ֆաբրիկաները կախված են դրսից եկող էներգիայից: Երկրի վրա կյանքի գոյության համար անհրաժեշտ գրեթե ողջ էներգիայի աղբյուրը Արեգակն է: Եթե էներգիան սպառվի, ապա... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑