Design a site like this with WordPress.com
Get started

Սերնդեսերունդ

Ինչի՞ մասին կարող ենք անընդհատ խոսել, եթե ոչ, մեր և ավագ սերնդի։ Այս նախագծում կփորձեմ ներկայացնել՝ Կրթական կյանքը սովետական Հայաստանում (լավ և վատ կողմերը),հանգստի, ազատ ժամանակի կազմակերպման առանձնահատկությունները,մեր ժամանակների առավելությունները, թերությունները։ Կրթությունը շատ կարևոր դեր ունի մեր կյանքում, շատ կարևոր է նաև կրթության մատուցման ձևը: Լսելով շատ կարծիքներ, մտածելակերպեր՝ որոշեցի նախագիծը կատարել տատիկիս օգնությամբ: Մի... Continue Reading →

Մերոնք

Վստահեմ՝ բոլորս էլ փոքր տարիքից լսել ենք մեր այն հարազատների մասին, ովքեր մասնակցել են պատերազմի, ու միշտ հետաքրքիր է եղել իրենց պատմությունը, կյանքը։ Այդ իսկ պատճառով, սկսեցի հասարակագիտությունից <<Մերոնք>> նախագիծը։ Այսօր կպատմեմ նրանց մասին, ովքեր մասնակցել են երկրորդ համաշխարհայինին․ Սերգեյ Հայրապետի Խուրշուդյանը՝ տատիկիս հայրիկը, ծնվել է 1915 թվականին Գորիս քաղաքում։ Կռվել է Ուկրանիական բանակում 41-43թթ․,... Continue Reading →

Պետության տնտեսական դերակատարությունը

Մարդկային քաղաքակրթության զարգացման պատմությունը վկայում է, որ այն ընթացել է շուկայական մրցակցային մեխանիզմների և տնտեսության պետական կարգավորման պայմաններում: Ընդ որում, մերթընդմերթ գերակայել է մեկը կամ մյուսը: Դրան համապատասխան էլ հաջորդաբար իրար փոխարինելու են եկել տնտեսական գործընթացներում պետության դերի ակտիվացման կողմնակիցները և այն տնտեսագիտական դպրոցի ներկայացուցիչները, որոնք առաջնային էին համարում շուկայական մեխանիզմները և պետության խնդիրն էին... Continue Reading →

Արտաքին առևտուր

ի՞նչ է արտաքին առևտրի քաղաքականությունը. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունն ուղղված է երկրի արտաքին անվտանգության ամրապնդմանը, պետության զարգացման արտաքին բարենպաստ պայմանների ապահովմանը, միջազգային ասպարեզում Հայաստանի դիրքորոշումների ներկայացմանը, արտերկրում հանրապետության և նրա քաղաքացիների շահերի պաշտպանության արդյունավետության բարձրացմանը, միջազգային կազմակերպություններում և գործընթացներում ներգրավվածության խորացմանը, բարեկամ և գործընկեր երկրների հետ համագործակցության առավել ամրապնդմանը, ինչպես նաև` տարածաշրջանային խնդիրների կարգավորմանն ու համագործակցային մթնոլորտի ձևավորմանը:... Continue Reading →

Ընտանիք

Ընտանիքի խնդիրները պայմանավորված են հասարակության զարգացման նոր փուլի առանձնահատկություններով։ Ընտանիքը ոչ թե 2 և ավելի անհատների ֆիզիկական գումար է, այլ միայն իրեն բնորոշ առանձնահատկություններով օժտված հասարակության հիմնական բջիջը։ Ընտանիքի գոյության կարևոր պայմանն ամուսինների ներընտանեկան խնդիրներները լուծելու, բարդ հարցերը քննարկելու, փոխշահավետ որոշումներ ընդունելու ունակությունն է։ Ընտանիքը միավորվում է նաև համատեղ գործունեությամբ։ «Ամուսինը» կամ «կինը», «հայրը» կամ «մայրը» որոշակի... Continue Reading →

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները

Հաշմանդամություն ունեցող անձան իրավունքների մասին կոնվենցիայի 1-ին հոդվածն ամրագրում է, որ կոնվենցիայի նպատակն է «ապահովել հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ լիարժեքորեն և հավասարապես օգտվել մարրդու իրավունքներից և հիմնարար ազատություններից, ինչպես նաև ապահովել հարգանքը նրանց արժանապատվության նկատմամբ»։ Կոնվենցիան ապահովում և պաշտպանում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, իրավական և մշակութային կյանքում։ Այն կոչ է անում ոչ... Continue Reading →

Պահանջարկ

Պահանջարկ, ապրանքների ու ծառայությունների այն քանակն է, որը գնորդները ցանկանում են գնել տվյալ պահին, տվյալ գնով։ Պահանջարկի չափերը որոշվում են գնորդների վճարունակ հնարավորություններով, այսինքն՝ դրամական միջոցների այն գումարով, որով պետք է ապրանքներ գնվեն։ Տարբերում են բնակչության կամ անձնական (անհատական) և արտադրողների կամ արտադրական (արտադրողական)։ Պահանջարկի առաջին օբյեկտ են ժողովրդական սպառման ապրանքներն ու անձնական սպառման համար օգտագործվող ծառայությունները, երկրորդի՝ արտադրողական սպառման... Continue Reading →

Փող

Փող, ապրանքային տնտեսության հիմնական կատեգորիաներից մեկը։ Փողի դասական բնորոշումն այն է, որ այն ընդհանուր համարժեք է համարվում և կարող է փոխանակվել մյուս բոլոր ապրանքների հետ։ Այն հանդիսանում է որպես համընդհանուր համարժեք, քանի որ նրա միջոցով հնարավոր է չափել, որոշել մյուս բոլոր ապրանքների արժեքը։ Փողի էությունն այն է, որ այն համարվում է արագ իրացվելի միջոց, որովհետև յուրաքանչյուր... Continue Reading →

Երեխայի իրավունքները

Երեխաները և երիտասարդները օժտված են մարդկային միևնույն ընդհանուր իրավունքներով, ինչ մեծահասակները, ինչպես նաև հատուկ իրավունքներ, որոնցով ճանաչվում են նրանց հատուկ կարիքները: Երեխաները իրենց ծնողների սեփականությունը չեն, և ոչ էլ բարեսիրության անօգնական օբյեկտներ: Նրանք մարդկային էակներ են և իրենց իսկ իրավունքների սուբյեկտներ: Երեխաները անհատներ ենԵրեխաները կյանքը սկսում են որպես միանգամայն կախյալ էակներԵրեխաների տեսակետները պետք է լսվեն... Continue Reading →

Պատերազմներ

Պատերազմներ եղել են, կան եւ ինձ թվում է, որ միշտ էլ կլինեն։ Դրանք լինում են մի քանի տեսակի՝ արտաքին, ներքաղաքական, սառը եւ այլն։ Դրանց պատճառ կարող են հանդիսանալ տարածքների, պետությունների շահերը կամ անքաղաքակրթությունը։ Պատերազմները չեն կարող սկսվել միանգամից։ Նրանք ունեն խորը, լուրջ պատճառ եւ մի փոքր սխալի դեպքում հասունանում են։ Իհարկե, այսօրվա պատերազմները տարբերվում են... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑